Knivregler i Danmark


Hvordan er knivreglerne i Danmark?

Er det lovligt at bære kniv i Danmark, når man er på vandretur? Knivregler i Danmark gør sig gældende, om end du er hjemme eller ude og vandre. Men hvad betyder knivloven for dig? Det har jeg forsøgt at give dig et indblik i, i dette indlæg.

Den nye knivlov

I 2016 blev der lavet en ny knivlov i Danmark. Med dens ikrafttrædelse fra 1. juli 2016 blev der ændret en del i måden at håndtere knive på, herhjemme.

Tidligere var det, ifølge knivloven, ulovligt at bære og sælge enhver knivlignende genstand, som kunne åbnes med én hånd. Denne regel gjorde det ganske simpelt kompliceret at sælge og bruge multitools og schweizerknive.

I den nye knivlov er hovedreglen at der godt må bæres kniv. Det skal dog være i forbindelse med at der sker en erhvervsudøvelse eller at det er i forbindelse med jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Det vil altså sige, kort og godt, at om knivregler i Danmark gælder at du gerne må bære kniv eller dolk. Det skal dog være begrundet med et specifikt formål. I den nye knivlov er det også lovligt at bære foldeknive, som kan åbnes med kun en hånd. Dette betyder at foldeknive nu er på lige fod med andre knive. Dermed er de underlagt de samme regler som disse, hvormed de kan besiddes på bopælen samt medbringes på offentlige steder. Så længe der altså er et anerkendelsesværdigt formål, med at have kniven.

Du kan finde den nye knivlov her.

Tilladelse til kniv eller blankvåben

Selvom en kniv for nogens vedkommende er en kniv, uanset størrelse, brug og formål med denne, så er der forskellige regler. Det er nemlig ikke alle typer knive, som er lovlige at bære. Det samme gør sig gældende for nogle blankvåben. Dette betyder at de kræver en særlig våbentilladelse fra politiet at have eje disse.

For at gøre det lettere overskueligt for dig, så skal du altså have våbentilladelse ved:

 • Blankvåben der fremtræder som en anden genstand. Fx kårdestokke
 • Foldeknive og faldstiletter
 • Foldeknive med todelt skæfte, hvis klingen kan foldes ud ved enhåndsbrug
 • Knive med en klinge på over 12 cm
 • Springknive og springstiletter
 • Knive beregnet til stød
 • Kasteøkser, kastestjerner, kasteknive o.lign.
 • Knive som er konstrueret til at hænge om hals eller skulder. Således de kan trækkes med én hånd

Der er dog den undtagelse, ved knivregler i Danmark, at man er undtaget forbuddet og kravet om tilladelse fra politiet, hvis kniven/dolken anvendes til et anerkendelsesværdigt formål. Med dette menes at hvis du har en jagtkniv, så må du gerne have denne med på jagt, at din arbejdskniv må du gerne bruge på job, og at din spejderdolk godt må anvendes når du er til spejder.

Men ovenstående undtagelse gælder dog at kniven skal være lavet til netop det du har i sinde at bruge den til. Dermed må du fx ikke tage en slagterkniv med til spejder, men kun din spejderdolk. Ligeledes må du kun anvende din jagkniv til når du er ud på jagt, og ikke i andre henseender.

Hvis kniven kan bruges i andre sammenhænge end hvad den er lavet til, så kræver det altså at du får en særlig tilladelse til dette fra politiet af.

Længdemålet af knivens klinge

For knivregler i Danmark gælder det at klingen på kniven måles på en bestemt fastsat måde, for at der ikke skal herske nogen tvivl om, hvorfra og til at klingen er.

I loven for knivbesiddelse skelnes der mellem knive af forskellig længde. Det er så simpelt som det næsten kan være. For klingen måles fra skæftet og ud til spidsen af klingen. Grunden til at skæftet også er medregnet i længden på klingen skyldes at hvis den anvendes som stikvåben, så har klingens fulde længde været i brug.

Er det lovligt at tage sin kniv med offentlige steder?

Ifølge den nye knivlov er det jo blevet lovligt at medbringe knive til anerkendelsesværdige formål, men hvornår ved man at det er det? Det er altså essentielt at man har styr på, hvad disse formål indebærer. For at nævne det i grove træk, så må du altså bære kniv i følgende forbindelser:

 • Sportsudøvelse, hvis det er i forbindelse med samt på vej direkte til/fra en sportsaktivitet
 • Jagt, i forbindelse med samt på vej direkte til/fra jagt
 • Lystfiskeri, i forbindelse med samt på vej direkte til/fra lystfiskeri
 • Andre anerkendelsesværdige formål. Her anses lovlige fritidsaktiviteter, fx spejder samt friluftsaktiviteter såsom sejlture, vandreture og skovture.

Fragte kniven til/fra en aktivitet betyder…

At du må have din kniv på dig, når du skal til og fra et anerkendelsesværdig formål betyder at du altså lovligt må medbringe kniven på transporten til eller fra den pågældende aktivitet. Der tages ydermere forbehold for at du sandsynligvis skal rende ærinder eller foretage ophold undervejs på transporten.

Med denne knivregel i Danmark menes at du godt må handle på vejen hjem fra det anerkendelsesværdige formål eller tanke bilen, hvis du skal det. Dog skal kniven opbevares forsvarligt under hele turen. Det vil sige at hvis du skal ind og handle, så må du ikke medbringe kniven i butikken, men lade den blive aflåst i bilen.

Det er ikke lovligt at medbringe kniv i alle situationer. Det gælder blandt andet hvis ved større arrangementer, såsom fodboldkampe eller hvis du er i byen (her tænkes på nattelivet), da risikoen for at der opstår tilspidsede situationer er relativ stor, og der kan forekomme voldelige episoder. Samme regel gør sig gældende får både større forsamlinger, demonstrationer og koncerter.

Det gælder også for foldeknive

Hvis du er i besiddelse af en foldekniv med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position, så gælder det, som en del af knivregler i Danmark, at der også her skal være et anerkendelsesværdigt formål.

Denne lov er en ændring fra tidligere, hvor det førhen var således at foldeknive på under 7 cm, som ikke kunne fastlåses, var lovlige at besidde på offentligt tilgængelige steder.

Brug din sunde fornuft

Da der er stor variation i knive, og man måske ser forskelligt på hvad et anerkendelsesværdigt formål er, så kræver det altid en konkret vurdering. Men brug din sunde fornuft, og anerkend at du selv er i stand til at vide om du bruger kniven til det den er beregnet til, så bør du ikke få problemer med den nye knivlov.

For en lang række mennesker har den nye knivlov faktisk gjort det lettere. Det gælder fx for friluftsfolk, som skal ud i naturen og snitte.

Forholder det sig på samme vis med økser?

Økser hører også ind under knivregler i Danmark.

For økser gælder det at det er forbudt at bære og anvende økser, hvis klingen er over 12 cm. Hvis den skulle ske at være over 12 cm, så kræver det en våbentilladelse.

Hvis øksens klinge er under 12 cm, kræver det ingen tilladelse, men den må kun anvendes til det den er blevet lavet til. Det vil altså sige at har du en økse der er beregnet til at hugge træ, med en klinge på under 12 cm, så kræver det ingen tilladelse at have den.

Overtrædelse af knivloven

Ingen loven skal overtrædes. De er til for at blive overholdt. Det er altså kort sagt forbudt at overtræde knivloven, og det kan medføre bøder.

I værste fald kan det medføre fængselsstraf.

Derfor er det vigtigt at man sætter sig godt ind i reglerne, inden du begiver dig ud at anskaffe dig et knivvåben.

Andre love/regler som du burde kende til

Som udemenneske, så er der faktisk en del regler, som gør sig gældende og skal overholdes. De gælder selvfølgelig også for mennesker, som generelt bare færdes i naturen.

Blandt andet er der regler for bål på vandretur, friteltning og meget mere.

Helle

Hej, mit navn er Helle og jeg er uddannet autoriseret fysioterapeut. Derudover er jeg ivrig løber og elsker at bevæge mig generelt set. Deriblandt også at komme ud på spændende og hyggelige vandreture.

Recent Posts